Waarom zou jij als ondernemer een business coach willen inschakelen?

In dit blog behandel ik een aantal redenen wat een coachingstraject voor ondernemers in Amsterdam kan opleveren.

Werken aan je bedrijf en niet in je bedrijf

Veel ondernemers werken op basis van hun ondernemersgevoel. Dit is wat ondernemers onderscheid van ondernemende mensen en is direct één van de belangrijkste ingrediënten voor het bouwen van een mooi en succesvol bedrijf waar je trots op mag zijn. Dit kan echter ook als valkuil werken. Veel ondernemers vullen hun dagen namelijk met de dagelijkse operationele zaken. Voor de korte termijn kan dit het gevoel geven dat je veel hebt gedaan die dag. Maar kijk nou eens echt goed in jouw agenda van de afgelopen maand? Welke afspraken en werkzaamheden die jij hebt gehad, hebben nou echt bijgedragen aan het succesvol laten groeien van jouw bedrijf. Een ondernemerscoach helpt jou met het behouden van de juiste focus op datgene wat jij als ondernemer hebt aangegeven wat belangrijk is. Een business coach weet het namelijk niet beter dan de ondernemer zelf maar weet wel hoe hij de ondernemer middels vraagstelling kan laten koersen naar de stip op de horizon.

Coaching voor ondernemers. Stip op de horizon.

Jouw business coach houdt jou als ondernemer accountable.

Hiermee bedoel ik niet dat een coach voor ondernemers jou als ondernemer gaat controleren en je gaat vertellen wat je moet doen. Met accountability bedoel ik dat jij als ondernemer afspraken met jouw coach over wat belangrijk voor jou is en wanneer je dit wilt doen. Een goede ondernemerscoach houdt zicht op deze afspraken en bespreekt de voortgang hierop met jou. Niet om te controleren, maar om te motiveren.

Klankborden met jouw business coach.

Je kunt een business coach gebruiken als onafhankelijke sparringpartner waar je al je zakelijke en persoonlijke dilemma’s tegen aan kunt houden. Tijdens de coaching sessies vraagt een business coach jou: waar wil jij het vandaag over hebben? Zodoende blijf jij als zelfstandig ondernemer aan het roer, jij weet namelijk het beste wat op dat moment belangrijk is en wat van strategisch belang is voor jouw bedrijf. Mocht datgene wat speelt op dat moment belangrijk zijn op operationeel gebied kan dit besproken worden tijdens een deel van de sessie waarna daarna weer de nadruk komt op de reden waarom je in de eerste plaats wilde gaan samenwerken met een ondernemerscoach.

Ik weet wat ik moet doen maar toch doe ik het niet

Dit is een hele interessante. Veel ondernemers weten precies wat ze moeten doen maar toch is er iets wat hen tegenhoudt. Dit kunnen uiteenlopende redenen zijn. Vaak komt hier een stukje personal coaching kijken waar een ondernemerscoach jou dan bij helpt. Wat maakt dat jij je nieuwe product nog niet hebt gelanceerd? Wat maakt dat jij nog niet het besluit hebt genomen om bepaalde dingen wel te doen en bepaalde dingen niet te doen? Tijdens het coachingstraject met ondernemers komen dan de persoonlijke vraagstukken van de ondernemer als mens naar voren. Samen met jouw business coach onderzoek je wat het lastig voor je maakt om uiteindelijk een bepaalde keuze te maken. Want kiezen voor A betekent niet kiezen voor B, en dit is soms lastig. Maar wel noodzakelijk. Jouw coach helpt jou met een stuk bewustwording van jou als persoon op dit soort cruciale momenten. Waarom? Als jij bewust bent van jouw eigen patronen, kun je deze sneller herkennen, om vervolgens stappen te kunnen zetten in de juiste richting.